2 8 M E I 2 0 1 8 E E N N I E U W E S T A R T ! !

Met een zekere trots maak ik gebruik van de eer om de eerste woorden op onze nieuwe site te plaatsen. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat voor een - qua grootte - bescheiden tourclubje we mogen spreken van een professionele uitstraling!

Een groot compliment en dank aan Edwin en aan zijn secondanten Jan en Ton is dan ook zeer op zijn plaats. Waren we tot op heden gewend de site grotendeels alleen te gebruiken voor het programma en het prikbord, kunnen we nu over veel meer informatie beschikken waarbij tevens rekening is gehouden met nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de privacy. Woensdagavond 23 mei zijn we door de “architecten” uitgebreid voorgelicht. Met genoegen mocht ik constateren dat er door een flink aantal leden belangstelling werd getoond waaruit zal blijken dat de nieuwe site in een behoefte gaat voorzien!

Edwin, Jan en Ton – en grondlegger Peter Vinke niet te vergeten!  – namens het bestuur heel hartelijk dank voor jullie inzet!

Peter van Kesteren

Voorzitter Tourclub Stiphout