Nog lang niet afgeschreven!

Oude kleding weggooien? Nee, wordt nog gebruikt! Om mee te fietsen!

Zo wordt Croy ook in Afrika nog uitgedragen!